Eskalátory a travelátory

Jeden ze základních předpokladů obchodních úspěchů je vytvoření příjemného a útulného prostředí, poskytující odpočinek, zábavu a prostor k nákupům všem generacím. Čisté prostředí je zárukou příjemného zážitku z nákupu a spokojenosti zákazníka.

Za účelem zpříjemnění pobytu a dostupnosti se v obchodních centrech využívá pohyblivých eskalátorů a travelátorů, které usnadňují pohyb a překonávání výškových rozdílů při nákupech v obchodních centrech. Tato frekventovaná zařízení se velmi často opomíjí v oblasti čistění, které je součástí jejich údržby. Ruční čistění je fyzicky i časově náročné a v některých oblastech nedostatečně účinné.

Naše společnost se touto problematikou zabývá a poskytuje komplexní služby v této oblasti za příznivých finančních podmínek a požadované kvality.

DŮVODY ČISTĚNÍ ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

  • celkový vzhled
  • dodržení hygienických standardů
  • image nákupního prostředí
  • spokojenost zákazníka
  • prodloužení životnosti zařízení.

VÝHODY ČISTÍCÍHO STROJE

  • jednoduchost čistění
  • flexibilita
  • čistění na požadovaném standardu
  • nepoškozuje čištěné plochy.

Naše společnost VVservis, s.r.o. si Vám dovoluje touto cestou předložit nabídkou čistění eskalátorů a travelátorů. Předmětem čistění jsou i nástupní plochy a čela eskalátorů. Čistění povrchu je prováděno speciálním strojem, čelní plochy eskalátorů manuálně.

Práce je prováděna na základě objednávky a dle sjednaného termínu. Zahájení prací doporučujeme od měsíce dubna.

Objednatel zajistí na vlastní náklady zdroj elektrické energie, vody a určený prostor pro průběžné čistění stroje. Současně požadujeme odpovědného pracovníka za účelem předání a převzetí díla. Fakturace je předkládána a na základě skutečných (naměřených) údajů vyčištěné plochy. V případě nejasností v objemu prací, je rozhodující technická dokumentace eskalátorů a travelátorů. V objednávce prosím uveďte přibližnou délku, typ a výrobce zařízení.

Doporučujeme provádět tyto čistící práce před zahájením zimní sezony a po jejím ukončení. Cena v České republice za m2 je CZK, v ostatních státech cena CZK přepočtena na EURO dle Kurzovního lístku ČNB v den fakturace.

Doprava techniky a pracovníků provádějící čištění je na náklady naší společnosti.

Odstranění zbytků vody po živelných pohromách a provozních havárií v Nákupních nebo Obchodních centrech, administrativních budovách a ostatních objektech.

VVservis, s.r.o. - netfirmy.czÚklidové služby - netfirmy.cz